Udlejning af Sognegården og Menighedshuset

Gundsømagle Kirke råder over 2 bygninger. Det ene hus er Sognegården og det andet er Menighedshuset.

Sognegården kan udlejes til arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger og til humanitære foreninger.

Menighedshuset kan lejes til møder, receptioner og des lignede, af menigheden i Gundsømagle.

Bemærk at nøglerne til Sognegården / Menighedshuset udleveres samme dag/morgen som udlejningen finder sted! Der kan være enkelte tilfælde hvor nøglen kan udleveres tidligere - Men kun hvis der ikke er arrangement eller anden udlejning dagen/aftenen forinden!

Kontakt for menighedsrådet for yderligere information:

Der må kun ringes efter kl 16:00 på hverdage. Elllers send en email.

Pernille Dahl

E-mail: sukkerblomst.p@gmail.com

Tlf.: 22 42 05 11