Kor for voksne

 Der er korsang, hvor alle er velkomne, om torsdagen kl. 18.30 - 20.15 i Sognegården

Det er organist, Lene Martinsen, der leder korene frem til 26.09.23 

Tilmelding her