Børn og Unge

 Sang og musik for børn og unge i Gundsømagle Kirke

          Der er tilmelding under menupunkterne.

For de helt små under 1 år er der Babysalmesang , Børnerytmik tilbydes de 1-3-årige, og de 3-5 årige kan komme til Familiekor. Ved alle aktiviteter er forældre, bedsteforældre og andre ledsagere velkomne.

Desuden er der Rytmik for dagplejemødre.

Da kirkens organist og korleder er gået på nedsat tid, arbejder menighedsrådet for at finde en løsning for kirkens børne- og ungdomskor.

Tilmelding under menupunkterne